Địa chỉ: Kho Hàng tại : 78 Đường Số 32 P10, Q6, TP HCM